Галваника

Процеси и препарати за:

Предварителна подготовка 
Бронзиране 
Поцинковане 
Покалаяване 
Помедняване 
Никелиране 
Хромиране 
Позлатяване 
Посребряване 
Рутениране 
Паладиране 
Платиниране 
Родиране 
Сплавни покрития 
Последваща обработка

Принадлежности: 

Титан на блок, жица, пръти и плочи 
Титанови профили 
Титанови кошници 
Анодни торби 
Филтри и филтър помпи

Аноди:

Графитни 
Златни 
Кадмиеви 
Калаени 
Калай – Олово 
Калай – Цинк 
Медни без фосфор 
Медни, легирани с фосфор 
Никелови 
Оловни 
Оловни сплавни за хромиране 
(сплав и форма по опция на клиента) 
Платиниран титан 
Сребърни аноди 
Стоманени 
Цинкови

Метали и сплави:

Калай на блок 
Месинг 
Мед на прах 
Олово на блок 
Селен 
Феросплави  
Цинк на прах

За печатни платки:

Солдер маски  
Солдер пасти 
Почистващи препарати 
Припои (оловни и безоловни) 
Тиноли 
Флюсове 
Химични и галванични покрития

Цианиди:

Златно-калиев цианид K[Au(CN)2] 
Калиев цианид KCN 
Калиево-сребърен цианид K[Ag(CN)2] 
Меден цианид CuCN 
Натриев цианид NaCN 
Сребърен цианид AgCN 
Цинков цианид Zn(CN)2