Индустриални Химикали

Разтворители:

Ацетон CH, COCH, 
Бутилацетат C6H12O2 
Диетилов етер C2H5OC2H5 
Етилацетат C4H8O 
Етилов алкохол C2H5OH 
Изопропилов алкохол C3H8O 
Корселин 
Метанол CH3OH 
Метил Етил Кетон 
Перхлороетилен C2Cl4 
Терпентин 
Трихлороетилен C2HCl3

Химикали:

Активен въглен 
Алуминиев хлорид хексахидрат AlCl2.6H2O 
Алуминиев сулфат Al2(SO4)3 
Амониев бифлуорид [NH4 ][HF2] 
Aмониев персулфат (NH4)NO3 
Амониев сулфат (NH4)2SO4 
Aмониев хлорид чист BASF 
Амониев молибдат (NH4)2MoO4 
Aмонячна вода 25% р-р на амоняк 
Бариев карбонат BaCO3 
Бариев сулфат BaSO4 
Бариев хлорид BaCl2.2H2O 
Бентонит 
Боракс Na2B4O7.10H2O 
Железен(II) сулфат (феросулфат) FeSO4 
Железен(III) сулфат (ферисулфат) Fe2(SO4)3 
Железен(III) хлорид (ферихлорид) FeCl3 
Калаен(II) оксид SnO 
Калаен(II) сулфат SnSO4 
Калаен(II) хлорид безводен SnCl2 
Калаен тетрахлорид SnCl4 
Калиев карбонат K2CO3 
Калиев метабисулфит K2S2O5 
Калиев перманганат KMnO2 
Калиев персулфат K2S2O8 
Калиев хлорид KCl 
Калиева основа KOH 
Калиево-натриев тартарат 
(сегнетова сол) KNaC4H4O6 . 4H2O 
Калциев карбонат CaCO3 
Калциев стеарат 
Калциев пропионат 
Калиево-натриев тартарат   
KNaC4H4O6 . 4H2O 
Калциев стеарат  
Калциев хлорид CaCl2 
Кобалт на прах Co 
Кобалтов оксид Co2O3 
Кобалтов сулфат CoSO4 
Комплексон II (Trilon B) 
Комплексон III (Trilon BD) 
Комплексон IV (Trilon BS) 
Магнезиев стеарат MgC36H70O4   
Меден ацетат CuC2H3O3 
Меден монохлорид CuCl   
Меден сулфат пентахидрат CuSO4 . 5H2O 
Меден сулфат чист CuSO4  
Натриев глюконат NaC6H11O7 
Натриев карбонат Na2CO3 
Натриев метабисулфит Na2S2O5 
Натриев метасиликат Na2SiO3 . 5H2O 
Натриев нитрат NaNO3 
Натриев нитрит NaNO2 
Натриев перборат тетрахидрат 
NaBO2 . H2O2 . 3H2O 
Натриев персулфат, чист 
Натриев сулфат  Na2SO4  
Натриев сулфид NaS 
Натриев селенит Na2SeO3 
Натриев триполифосфат Na5P3O10  
Натриев тиосулфат Na2S2O3 
Натриев фосфат, третичен, чист Na3PO4 
Натриев хипофосфит  NaH2PO2 . H2O 
Натриева основа NaOH (перли, люспи, 
течна)  
Никелов сулфат NiSO4 . 6H2O 
Никелов хлорид NiCl2  . 6H2O 
Паладиев двухлорид PdCl2 
Сребърен нитрат AgNO3 
Сребърен оксид AgO 
Сребърен сулфат Ag2SO4 
Тиокарбамид CS(NH2)2 
Урея (NH2)2CO 
Формалин – стабилизиран 
Хромов анхидрид CrO3 
Хромов оксид, зелен Cr2O3 
Цинков нитрат Zn(NO)3  . 6H2O 
Цинков стеарат Zn(C18H35O2)2 
Цинков сулфат ZnSO4 . 7H2O 
Цинков хлорид ZnCl2

Киселини:

Азотна киселина HNO3 
Аскорбинова киселина  
Борна киселина H3BO3 
Бор-флуороводородна киселина HBF4 
Винена киселина C4H6O6  
Лимонена киселина монохидрат 
C4H8O7 . H2O 
Млечна киселина C3H6O3 
Мравчена киселина HCOOH 
Оксалова киселина H2C2O4 
Оцетна киселина CH3COOH 
Солна киселина HCl 
Сярна киселина H2SO4 
Флуороводородна киселина HF 
Фосфорна киселина H3PO4

Цианиди:

Златно-калиев цианид K[Au(CN)2] 
Калиев цианид KCN 
Калиево-сребърен цианид K[Ag(CN)2] 
Меден цианид CuCN 
Натриев цианид NaCN 
Сребърен цианид AgCN 
Цинков цианид Zn(CN)2 

За пречистване на отпадни води:
 

Коагуланти 
Флуколанти